Fundacja "ROSA"

view more

Wehikuł czasu

Podczas spaceru rekreacyjnego po okolicy Zbrosławic natrafiliśmy na Schron bojowy Regelbau 116a - Zbrosławice, dzięki uprzejmości jego właściciela pana Waldemara Sykosza mieliśmy okazję chociaż na chwilę "cofnąć się w czasie". PUNKT ZBROSŁAWICE W rejonie Zbrosławic Pozycja Górnośląska liczyła aż 9 obiektów, z których aż trzy stanowił schron dla armaty przeciwpancernej oznaczony symbolem Regelbau 116a. Obiekt udostępniony dziś zwiedzającym to właśnie typ 116a - dziesięć pomieszczeń przeznaczonych dla dwunastu żołnierzy chroni od góry żelbetowy strop grubości dwóch metrów. Na ruchomej podstawie miała tu zostać zamontowana armata przeciwpancerna o kalibrze 37 milimetrów. Główna broń schronu (PAK 35/36) jeszcze pod koniec lat trzydziestych uchodziła za najnowocześniejszą armatę przeciwpancerną świata; szybki postęp technologiczny w konstruowaniu czołgów sprawił jednak, iż lata czterdzieste przesądziły o jej zmierzchu. Żołnierze nazywali ją nawet kołatką, bo do wnętrza radzieckiego T-34 przy pomocy tego działa można było co najwyżej zastukać. PAK 35/36 do schronu jednak nigdy nie została przywieziona, nie wybetonowano nawet jej podstawy. Zamontowano natomiast liczne płyty pancerne, które stanowią istotną historyczną ciekawostkę - pochodzą z czechosłowackich fabryk zbrojeniowych, które Niemcy - podobnie jak pancerne kopuły - po zajęciu Czechosłowacji włączyli do swojego programu zbrojeniowego. W centralnej części Regelbau 116a znajduje się niewielkie pomieszczenie dowódcy, tuż obok głównej izby załogi, gdzie obsada schronu miała swoje prycze. Obiekt był izolowany przed bronią chemiczną i posiadał instalację filtrującą powietrze. (żródło: http://www.gornyslask.net.pl/miejsca/zbroslawice-bunkier-regelbau/).
Historia aktualności