Fundacja "ROSA"

view more

Kamieniec


Kamieniec - wieś w gminie Zbrosławice wzmiankowana około 1300 roku. Leży na dawnym szlaku handlowym, wiodącym z Państwa Rzymskiego przez Bramę Morawską ku Morzu Bałtyckiemu.

Na wzgórzu we wschodniej części wsi istniała osada obronna kultury łużyckiej (650 - 400 p.n.e), w której odkryto chatę odlewniczą, gdzie produkowano przedmioty z brązu, a następnie grodziskowczesnośredniowieczne z VII- IX w., zniszczone prawdopodobnie przez Świętopełka w 875 r.

Nazwa wsi Kamieniec wywodzi się od kamienia - skały wapiennej, która służyła przez długie wieki ludności jako materiał budowlany. Stąd dość wcześnie rozwinięło się na tych ziemiach masywne budownictwo kamienne. Stara część pałacu kamienieckiego, a także kościół parafialny są w dużej mierze zbudowane z tego kamienia.

W środku wsi zbudowano późnogotycki kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela z 1413 r., w którym znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Piekarskiej oraz renesansowy nagrobek dzieci Jana i Małgorzaty Sealnickich z końca XVI w. Natomiast ozdobą plebani jest późnobarokowa woskowa rzeźba Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z XVIIIw.

Kamieniec w XV w. należał do czeskiej rodziny Kokoszów. Właściciele tej wsi zmieniali się często i byli to: od 1657 r. - Helena Poliksena Wborska z domu Holly. Od 1720 r. - Kamieniec przeszedł w posiadanie Martina von Lowencrona, który na zrębie dawnego zamku obronnego Kokoszów z XV - XVI w. wybidował pałąc. Od 1728 r. - właścicielem był Julian von Burdugo, następnie od 1754 r. - majątek należał do Rudolfa von Gobeck, a od 1763 r. był w posiadaniu Karla Wilhelma Edermanna von Roden. Od 1768 r. stał się własnością hrabiego Artura Strachwitza, który zburzył pałac zbudowany przez Lovencronów.

W latach 1772 - 1773 odbudował i przekształcił pałac. Wokół obiektu założono angielski park krajobrazowy z altanami.

Od 1805 r. - właścicielem był spadkobierca Karl von Strachwitz.

W 1887 r. obok pałacu została wzniesiona przez Strachwitza "Mysia Wieża" - sztuczna dekoracyjna ruina z dzikiego kamienia, odremontowana i dostosowana do potrzeb dzieci - pacjentów w 2002r.

W 1890 r.n Kamieniec nabył hrabia Ginter Stoolberg dla syna Friedrich, w prezencie ślubnym. W 1910 r. pałac kamieniecki został odnowiony, przebudowany oraz na nowo urządzony. Została również dobudowana kaplica.

Przebudowę zamku prowadzili architekci z Wrocławia - Ryszard Gac i Alfred Bottscher. Stary pałac posiadający formy renesansowe otrzymał barokową suknię, a jego wnętrza zupełnie nowy wystrój. Oświadczenie wykonawcy przebudowy pałacu przetłumaczone z języka niemieckiego brzmi:

"Chciałbym tutaj o wielkich trudnościach technicznych nadmienić, które w okresie budowy często przeciwstawiały się naszym budowlanym przy tak dalekosiężnej piwnicach zamku.Mimo to dzieło zostało przy wielebnej boskiej pomocy bez jakiegokolwiek wypadku szczęśliwie poprowadzone do końca i obiecuję jego mieszkańcom być przytulnym domostwem. Nim ja dziś ową kartę razem ze sporządzonym przez jego wysokość Grafa Gintera Stolberg-Sztolberg dokumentem miedzianej powłoce życzę właścicielowi uroczego Kamieńca, Grafowi Fritzowi i jego nadobnej małżonce szczęśliwej przyszłości.

Kamieniec, 20 października 1910 r. Herbert Knob z Opola".

W 1930 r. majątek ponownie przeszedł w posiadanie rodziny Strachwitzów, tj. Hjacintha von Strachwitza. W 1937 r. ostatnim już właścicielem został znowu hrabia Friedrich Stolberg.

Pałac usytuowany jest na wzniesieniu, otoczony parkiem krajobrazowym o zarysie nieforemnego wielokąta, ograniczonym drogami ze wszystkich stron. W parku rosną rzadkie okazy starych drzew:niezwykłej urody tulipanowiec amerykański (obw.395 cm), pięć dębów szypułkowych (obw387-450cm), trzy sosny wejmutki, miłorząb japoński, dwie lipy drobnolistne, wiąz polny obok dębów pospolitych, lip i klonów oraz rzadki krzew kasztanowca.

Zespół pałacowo-parkowy z XVII w. w Kamieńcu uznano za zabytek. Posiada nie tylko dużą wartość artystyczną, kulturową, ale także dla historii sztuki.

Historia aktualności