Fundacja "ROSA"

view more

Pedagog i psycholog szkolny


Pedagog szkolny: mgr Wójcik-Czekaj Kamila

Pedagog szkolny udziela pomocy wszystkim, którzy borykają się z różnymi problemami natury wychowawczej i emocjonalno-społecznej. Wspiera młodzież, rozpoznaje i diagnozuje sytuacje problemowe, udziela porad i wskazówek uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych, środowiskowych, szkolnych.

Poniedziałek: 09.45 - 13.45
Wtorek: 08.00 - 13.30
Środa: 10.30 - 16.30
Czwartek: 08.00 - 11.30
Piątek: 11.30 - 14.30

Pedagog szkolny: mgr Mateja Alina

Psycholog szkolny

Poniedziałek: 08.30 - 13.00
Wtorek: 11.00 - 15.00
Środa: 08.30 - 14.30
Czwartek: 11.00 - 15.00
Piątek: 08.30 - 12.00

Psycholog szkolny: mgr Zajączkiewicz Witold

Historia aktualności