Fundacja "ROSA"

view more

Dla rodziców


Zespół Szkół prz Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu zatrudnia wysokiej klasy specjalistów, którzy potrafią; odkryć dziecko zdolne, pracować z nim twórczo, dbać o jego wszechstronny rozwój, pomóc osiągnąć sukces!

Słabsi uczniowie zawsze mogą liczyć na profesjonalną pomoc i opiekę pedagogiczną. Staramy się każdego ucznia traktować indywidualnie.

Stosujemy nowoczesne, aktywne metody nauczania, które pobudzają ucznia do twórczych poszukiwań i nauczą kreatywnego myślenia.

Celem naszej szkoły jest:

- Wychowanie twórczego, poszukującego, kreatywnego młodego człowieka.

- Dążenie do harmonijnego rozwoju fizycznego i intelektualnego poprzez pielęgnowanie talentów i rozbudzanie zainteresowań.

- Stosowanie profilaktyki i przeciwdziałanie patologiom społecznym.

- Kształtowanie postaw obywatelskich, umiejętności podejmowania właściwych decyzji i ponoszenia konsekwencji dokonanego wyboru.

- Preferowanie aktywnych metod w procesie dydaktycznym.

- Indywidualizowanie procesu nauczania.

Uczniowie wyjeżdżający z Ośrodka otrzymują od wychowawcy klasy wykaz ocen, otrzymanych w trakcie pobytu w Ośrodku, który są zobowiązani przedstawić w swojej szkole macierzystej. Pobyt w szkole Ośrodka udokumentowany zaświadczeniem z ocenami (bądź też potwierdzającym uczestnictwo w lekcjach - bez ocen) powinien być traktowany w szkole macierzystej jako obecność (oddelegowanie do innej szkoły) a oceny zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 1996 r., Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie MENiS z dn. 27 lutego 2003 w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowanych specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej (Dz.U. z 2003r., Nr 51, poz. 446). Jeżeli zaistnieje sytuacja, że uczeń z jakiegoś powodu nie otrzyma wykazu ocen w dniu wyjazdu, to zostanie on przesłany do szkoły macierzystej. Szczegółowe informacje można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu: (032) 233-78-18.Historia aktualności