RODO

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym „Pałac Kamienic” sp. z o. o.

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: RODO).

Wdrażając zmiany wynikające z RODO, dotyczące ochrony praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych i tożsamości, zobowiązani jesteśmy przekazać Państwu informację w zakresie przetwarzania danych osobowych, należących do Państwa oraz do dzieci pozostających pod Państwa opieką.

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką jest Pani Iwona Pilarska – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnych „Pałac Kamieniec” Sp. z o. o. z siedzibą w Kamieńcu (42-674), przy ul. Gliwickiej 3.

We wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy kontaktować się poprzez e-mail  zsskamieniec@poczta.onet.pl lub na adres siedziby Administratora.

Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit. a) RODO powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie p. Romana Laszczyk, z którym możliwy jest kontakt telefoniczny na numer (+48)793909672, poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@topsupport.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „IOD”.

Uwzględniając zapisy art. 28 RODO możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne dla bieżącego funkcjonowania szkoły. Mogą to być m.in.: dostawcy elektronicznych narzędzi wspomagających proces zarządzania szkołą, dostawcy zapewniający wsparcie informatyczne, czy dostawcy usług hostingowych. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie są przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką przetwarzamy na podstawie przepisów prawa regulujących system oświaty i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne.

W uzasadnionych przypadkach, przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci, pozostających pod Państwa opieką może wymagać wyrażenia dodatkowej zgody (np. przetwarzanie wizerunku Państwa dzieci, czy też w zakresie działalności dodatkowej, innej niż statutowa, realizowanej przez szkołę).

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką, ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, w zależności od tego, co jest podstawą przetwarzania tychże danych osobowych. Nadto, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy będziemy przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegać profilowaniu.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych oraz dzieci pozostających pod Państwa opieką uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o które realizujemy nasze obowiązki. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres ten, jeżeli nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, ustalany jest przez nas, w zależności od faktycznych potrzeb. Długość tego okresu każdorazowo zostanie podana do Państwa wiadomości.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close