Akademia Czerniaka

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka edycja 2022/2023. Dzięki temu programowi, każdy uczeń klasy VII ,VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego powinien znać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobyć umiejętności przeprowadzenia samobadania skóry, czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakterze nowotworowym ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE („czerniakowe abecadło”).

Zachęcamy do odwiedzenia strony poświęconej tej tematyce